Blog Pàrlamaid na h-Alba

Is e a-màireach (Dihaoine) an latha mu dheireadh gus beachdan a chur a-steach airson an rannsachaidh aig Comataidh na h-Eòrpa air cànainean ann am bun-sgoiltean na h-Alba agus tha a’ Chomataidh airson cluinntinn bhuat.

Am measg rudan eile, tha iad airson cluinntinn dè na cànanan a bu chòir a bhith air an teagasg ann am bun-sgoiltean na h-Alba is carson.

Ma tha thu a’ leughadh seo, feumaidh co-dhiù dà chànan a bhith agad agus mar sin, is cinnteach gum bi beachd no dha agad ri cur ris an rannsachadh!

Tha a’ chomataidh a’ sireadh bheachdan air dè na cànanan a bu chòir a bhith air an teagasg ann am bun-sgoiltean na h-Alba. Faodaidh tu beachd luath a chur air Twitter (@ScotParl no @ParlAlba agus/no leis an taga #langsinq) no air Facebook air dè na cànanan a bu chòir a bhith air an teagasg leis an taga #langsinq no faodaidh tu…

View original post 40 facal eile